2015-06-10

2015-07-10: Дан науке у Србији

Због летњег распуста Дан науке у Србији је у нашој школи обележен месец дана раније.

Дан науке у Србији

На основу Одлуке Владе Републике Србиjе („Сл. гласник“, бр.62/2010), Дан науке у Србиjи се сваке године обележава 10. jула.
Ова манифестациjа се везује за рођендан славног српско-америчког проналазача Николе Тесле (1856–1943), коjи jе 10. jула рођен у Госпићу у Хрватскоj.
Прву, 2011. годину, Центар је посветио упознавању јавности са младим научницима из Србије, а следеће 2012. организовао је посете Астрономској опсерваторији и научну трибину о актуелном открићу Хигсовог бозона.
Наредне, 2013. године, на Дан науке, Центар за промоцију науке отворио је први Дечији научни камп, у Виминацијуму.

Из одлуке владе Србије

  1. Даном науке у Републици Србиjи проглашава се 10. jул, дан рођења Николе Тесле.
  2. Дан науке у Републици Србиjи обележава се сваке године.
  3. О обележавању Дана науке у Републици Србиjи стара се Министарство за науку и технолошки развоj, коjе сваке године утврђуjе програм обележавања Дана науке.
  4. Даном ступања на снагу ове одлуке престаjе да важи Одлука о установљењу Дана Николе Тесле („Сл. лист СРJ“, броj 40/02).
  5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обjављивања у „Службеном гласнику Републике Србиjе“.
„Сл. Гласник“, бр.62/2010.
Корисни  линк

Нема коментара:

Google+