2011-01-09

Пропозиције: Мултимедијалне презентације за школску 2010/2011. годину

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике

Пропозиције:

Мултимедијалне презентације за школску 2010/2011. годину

Овде можете прочитати пропозиције за такмичење из информатике у новој школској  2010/11. години. У односу на прошлу годину, измењен је начин на који се утврђује право пласмана на виши ниво такмичења, па овом делу посветите мало више пажње. Такође обавезно прочитајте и део Опште напомене и Обавезе такмичара и ментора. И ове године на цени је креативност, идеја, мултимедијалност и интерактивност.
Желимо вам пуно успеха у овогодишњем циклусу такмичења!


К
о може да учествује?

На такмичењу у категорији Мултимедијалне презентације могу да учествују ученици основних школа и то у две старосне групе:
 1. од V до VI разреда основне школе – млађа старосна група
 2. од VII до VIII разреда основне школе – старија старосна група
Сваки такмичар мора имати наставника-ментора. Обавеза ментора је да води рачуна о процесу пријаве свог такмичара. Само такмичење се одвија по нивоима (школско, општинско/градско, окружно, републичко). На сваком нивоу такмичења Такмичар најпре полаже тест а затим ако оствари потребан број бодова на тесту знања такмичар прилаже и брани мултимедијалну презентацију сопствене израде на задате теме.


Које су теме?

Како користим рачунар и интернет (V-VI разред)
Ваш задатак је да направите интерактивну презентaцију која ће обрадити тему свакодневе Употребе рачунара и интернета из вашег угла. Ваша презентација користиће вашим другарима из млађих разреда да се упознају са начинима на које све могу да користе рачунар и интернет. Ваша презентација сем основних чињеница треба да одговори на следећа питања: 
 • Да ли користите рачунар и интернет свакодневно и за које их све потребе користите? 
 • Како користите рачунар и интернет и за учење? 
 • Како користите рачунар и интернет  само за разоноду и разбибригу? 
 • Да ли познајете људе чији посао има везе са рачунарима? 
 • Кога бисте позвали у вашу школу на дане рачунара и интернета који је организовала ваша школа? 
 • Да ли је могуће дружити се и преко интернета и како то радите? 
 • Да ли интернет може бити и опасан или је то само страшна прича старијих? 
Посебно нас занима који су ваши савети за млађе другаре за сигурно коришћење рачунара и интернета.
Како штедим енергију (VII-VIII разред)
Ваш задатак је да направите интерактивну презентaцију која ће обрадити тему Мере штедње енергије из вашег угла. Ваша презентација користиће вашим другарима из петог и шестог разреда да се упознају са битним чиниоцама и елементима наведене теме. Ваша презентација сем основних чињеница о штедњи енергије треба да одговори на следећа питања: 
 • Зашто је потребно да штедимо енергију? 
 • Како све можемо да уштедимо енергију? 
 • Да ли код људи у вашој најближој околини постоји свест о потреби штедње енергије? 
 • Шта можете да урадите да то промените? 
 • Да ли познајете људе чији посао има везе са енергијом? 
 • Кога бисте позвали у вашу школу на дане штедње енергије који је организовала ваша школа? 
Покажите нам који су све могући начини штедње енергије у вашој кући, школи и најближој околини. Посебно нас занима који су ваши савети за решење проблема енергије у будућности.

Шта се све бодује?

 Тест

Провером знања обухватају се области које се предају на часовима изборне наставе информатике и рачунарства и техничког информатичког образовања. Тестом су обухваћене следеће области: историјат рачунарства, основни појмови о рачунару, врсте рачунара и периферних уређаја, примена рачунара, организовање података, основни појмови, коришћење рачунара, развој и улога оперативних система, појам алгоритама и програма, основни појмови Windows окружења, основни појмови обраде текста, програмски пакети Windows окружења, Интернет, и друго. Тест се полаже заокруживањем тачних одговора на дан такмичења у посебној просторији. Сви такмичари из исте категорије решавају исти тест. Сваки такмичар добија шифру коју уноси уместо имена и презимена на папир на којем се налази тест, Истовремено, члан комисије уноси исту име и презиме, категорију и школу у табелу поред исте шифре. Након прегледа и бодовања тестова упарују се тестови са табелом такмичара и уносе се њихови бодови са теста. Табела бодова се одмах објављује на огласној табли. 
Тест доноси од 0 до 50 бодова

 Документација мултимедијалне презентације

Сваки такмичар је обавезан да уз презентацију приложи урађен елаборат мултимедијалне презентације у штампаном и електронском облику.
Формулар на 1 страници А4 формата са јасно назначеним и видљивим следећим подацима:
 • Име, презиме и разред такмичара
 • Старосна група
 • Изабрана тема
 • Податке о професору-ментору (име, презиме, контакт телефон, е-маил)
 • Податке о школи (назив, адреса, тел/факс, е-маил)
 • Кратак опис презентације на 1 страници А4 формата.
Документација треба да садржи упутство за коришћење презентације и информације о потребним ресурсима, напомене, остала упутства аутора
 • Кратак приказ структуре и навигације презентације у форми стабла (tree view)
 • Списак свих позајмљених елемената и ресурса који се користе у презентацији у посебном документу (.doc ili .xls) у следећем облику:
Име ресурса Опис Одакле Како
Picture1.gif Слика кактуса www.nationalgeographic.org Internet
Kuca.jpg Слика куће Енциклопедија свезнање Скенирано
Kraj.flv Филм “Mој крај” http://www.youtube.com/watch?v=6RUYncZgGhc Internet
Садржај документације доноси од 0 до 5 бодова 

 Мултимедијална презентација се бодује по следећим елементима

Елеменат бодова
Придржавање одабраној теми и информативност садржаја 5
Методичност приступа истраживању теме, креативност, индивидуалност, машта, оригиналност, лични печат 5
Усклађеност са документацијом и са приказом у форми стабла (tree view), структурна организација и организација навигације 5
Дизајн (размештај визуелних елемената) 5
Функционалност (лакоћа коришћења, непостојање грешака грешке у раду, функционалност линкова, исправне адресе и логичка повезаност интерактивних елемената) 7
Квалитет и разноврсност коришћеног материјала који је такмичар самостално креирао и обрадио (видео, музика, фотографија, анимација, звук, навигација) 13
Укупно 40
Мултимедијална презентација може бити максималне величине 40МB (заједно са свим линкованим и уграђеним објектима). Трајање саме презентације треба да буде највише до 10 минута (време потребно да се презентација комплетно прегледа). Препоручујемо број слајдова/сцена/страница да не буде већи од 30.
На ЦД-у поред мултимедијалне презентације мора се налазити у посебној фасцикли сав материјал који је коришћен у изради презентације (све слике, филмови, анимације, дакле сви коришћени ресурси). На основу овог материјала се при одбрани рада утврђује аутентичност израде. Презентација и материјали са којима такмичар учествује на такмичењу не сме се користити материјали са других такмичења и/или конкурса. Такмичар са истим радом може учествовати на такмичењу само у једној категорији, или Мултимедијалне презентације или Програмске апликације.
Уколико из исте школе учествује више такмичара на такмичењу, презентације се достављају на CD-овима са свим горе наведеним информацијама за сваког такмичара засебно.
Мултимедијална презентација доноси од 0 до 40 бодова 

 

Приказ и одбрана рада

Приказу у одбрани рада се приступа само ако је ученик остварио потребан број бодова на тесту знања. Приказ и одбрана рада састоји се у објашњењу рада и поступка израде мултимедијалне презентације у трајању од максимално 10 минута. Кандидат може и треба да користи приложену документацију ради јаснијих и прецизнијих одговора. Оцењивачка комисија поставља додатна питања, да постави пред такмичара и захтеве да на лицу места репродукује део презентације, да покаже како је постигао одређени ефекат у припреми материјала и сличне захтеве како би се уверила у познавање и аутентичност израде презентације коју презентује кандидат.
Одбрана рада доноси од 0 до 5 бодова 

Организационе напомене

На местима организације такмичења (општинско, окружно, републичко) школа домаћин је у обавези да има на рачунарима од алата само Microsoft Power Point, (верзије 2003 и 2007), тако да такмичари који користе друге алате морају сами водити рачуна о потребном софтверу (морају понети на место такмичења свој лаптоп или десктоп рачунар).

Пласман на виши ниво такмичења

Ученик/такмичар мора учествовати на свим нивоима такмичења: школско, општинско (градско), окружно. Такмичар може да освоји највише 100 бодова.
Тест 50
Документација 5
Мултимедијална презентација 40
Одбрана рада 5
Укупно 100
Према Стручном упутству о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе за школску 2010/2011. годину са нижег на виши такмичења пласирају се прва три ученика. Организатор додатно утврђује захтев за испуњење бодовног прага за остваривање пласмана на републички ниво такмичења и то на следећи начин:
На виши ниво такмичења пласирају се ученици који су:
 1. остварили одређени проценат бодова на тесту знања од могућег броја бодова на тесту знања потребан за пласман на виши ниво такмичења (70% бодова за пласман на окружни ниво такмичења, 80 % бодова за пласман на републички ниво такмичења)
 2. остварили исти проценат (70% за пласман на окружни ниво такмичења, 80 % за пласман на републички ниво такмичења) бодова и у укупном броју бодова (бодови са теста + бодови за одбрану презентације)
 3. освојили једно од прва три места по укупном броју бодова
Неиспуњење било којег од горе наведена три услова значи да ученик није обезбедио пласман на виши ниво такмичења. Задовољење услова за пласман за виши ниво такмичења се проверава следећим  редоследом . Чим се нађе на један услов који није испуњен, даљи се услови НЕ морају проверавати. (на пример, ако ученик не освоји

Да би се ученик пласирао са општинског на окружни ниво такмичења потребно је да оствари следеће услове:
 1. Да је остварио најмање 35 бодова на тесту знања (1. услов организатора). Овај услов је елиминаторан, што значи да се након тестирања приступа прегледу и одбрани презентација оних такмичара који су на тесту знања остварили потребан број бодова за пласман на окружни ниво такмичења (35)
 2. Да је такмичар остварио најмање 70 бодова у укупном збиру (бодови на тесту знања + бодови на документацији, презентацији, одбрани) (2. услов организатора)
 3. Да је освојио једно од прва три места гледано по укупном броју бодова (Услов Mинистарства)
Да би се ученик пласирао са окружног на републички ниво такмичења потребно је да оствари следеће услове:
 1. Да је остварио најмање 40 бодова на тесту знања (1. услов организатора) Овај услов је елиминаторан, што значи да се након тестирања приступа прегледу и одбрани презентација оних такмичара који су на тесту знања остварили потребан број бодова за пласман на републички ниво такмичења (40)
 2. Да је остварио најмање 80 бодова у укупном збиру (бодови на тесту знања + бодови на документацији, презентацији, одбрани) (2. услов организатора)
 3. Да је освојио једно од прва три места гледано по укупном броју бодова (Услов Министарства)

Примери

На пример, посматрајмо следеће случајеве:
 • Ако ученик нема потребан број бодова на тесту знања нема право учешћа на вишем нивоу такмичења. Ученицима који не освоје довољан број бодова на тесту не врши се преглед документације, презентација и не врши се одбрана рада.
  • На пример, ученику који на општинском такмичењу освоји 34 и мање бодова на тесту, не прегледа се документација, презентација и не врши се одбрана. Такав ученик не може се пласирати на окружно такмичење јер нема довољан број бодова на тесту (35 бодова је минимум)
  • На пример, ученику који на окружном такмичењу такмичењу освоји 39 и мање бодова на тесту, не прегледа се документација, презентација и не врши се одбрана. Такав ученик не може се пласирати на окружно такмичење јер нема довољан број бодова на тесту (40 бодова је минимум)
 • На такмичењу ученик је освојио довољан број бодова на тесту, али не и довољан број бодова у укупном збиру (тест + документација + презентација + одбрана). Овај ученик нема право учешћа на вишем нивоу такмичења jер не задовољава други услов без обзира да ли заузео једно од прва три места гледано по укупном броју бодова
  • Ученик који на општинском такмичењу на тесту освоји довољан број бодова, на пример 37 бодова, остварио је право да брани презентацију. Комисија прегледа презентацију и утврђује аутентичност израде и даје бодове такмичару. Овде имамо следеће случајеве:
   • Ученик је освојио сем бодова са теста мање од 33 бода (документација+презентација+одбрана), значи у укупном збиру има мање од 70 бодова, и у том случај без обзира на заузето место по укупном броју бодова не може се пласирати на окружно такмичење јер не задовољава услов да мора има 70 и више бодова у укупном збиру.
   • Ученик је освојио 33 и више бодова (документација + презентација + одбрана), значи у укупном збиру има 70 и више бодова. У овом случају ученик задовољава и  услов за укупан збир бодова.
    • Ако је ученик у укупном збиру по броју бодова заузео једно од прва три места, тада се пласирао на окружно такмичење
    • Ако ученик није у укупном збиру по броју бодова заузео једно од прва три места, тада се није пласирао на окружно такмичење
  • Ученик који на окружном такмичењу на тесту освоји довољан број бодова, на пример 40 бодова, остварио је право да брани презентацију. Комисија прегледа презентацију и утврђује аутентичност израде и даје бодове такмичару. Овде имамо следеће случајеве:
   • Ученик је освојио мање од 40 бодова (документација + презентација + одбрана), значи у укупном збиру има мање од 80 бодова, и у том случају без обзира на заузето место по укупном броју бодова не може се пласирати на окружно такмичење јер не задовољава услов да мора има 80 и више бодова у укупном збиру.
   • Ученик је освојио 40 и више бодова (документација + презентација + одбрана), значи у укупном збиру има 80 и више бодова. У овом случају ученик задовољава и  услов за укупан збир бодова.
    • Ако је ученик у укупном збиру по броју бодова заузео једно од прва три места, тада се пласирао на републичко такмичење
    • Ако ученик није у укупном збиру по броју бодова заузео једно од прва три места, тада се није пласирао на републичко такмичење
 • На такмичењу ученик је освојио довољан број бодова на тесту, и има довољан укупан број бодова (тест + докуменатција + презентација + одбрана), али је по укупном збиру бодова заузео 4. место. Овај ученик нема право учешћа на вишем нивоу такмичења jер не задовољава услов да је освојио једно од прва три места гледано по укупном броју бодова (Услов Министарства)
 • Право на пласман на виши ниво такмичења није преносиво. На пример, ако ученик из било ког разлога одустане од такмичења не може се пренети право пласмана на другог ученика.  

Обавезе такмичара који остваре пласман на републичко такмичење (Важно!!!)

Ученици који се пласирају са окружног нивоа на републички ниво такмичења обавезни су да документацију и презентацију (са пратећим материјалима и документацијом) на CD-у у два примерка пошаљу искључиво препорученом поштом на адресу Центра (Булевар ослобођења 39, 21000 Нови Сад) најкасније 30 дана пре датума одржавања републичког такмичења. Одговорност за правовремено слање радова је једнако на такмичарима и на њиховим менторима.

Опште напомене

Избор софтверског алата за креирање и обраду мултимедијалног садржаја је слободан. Од софтверских алата можете да искористите софтвере за креирање и обраду мултимедијалног садржаја као и програмe за дизајнирање wеб страница (npr. Flash, Director, Multimedia Builder, Mediator, PowerPoint i FrontPage, ... , за Windows платформу).
За сав материјал употребљен у презентацији такмичари морају имати „порекло“, односно ако су сами обрађивали слику или звук, морате имати уз себе и материјал од којег су пошли у обради и међустања тог материјала или морате бити у стању да репродукујете поново одређени део презентације на захтев комисије.
Препоруке: Обратите пажњу на садржај презентације који треба да одговори на постављену тему. Дизајн презентације носи само мањи део бодова и сврсисходан је само ако упућује и додатно наглашава квалитетан садржај. Добар дизајн је пожељан, али на цени су оригиналност дизајна и сопствена израда.
Акценат је на умећу да функционално уклопите више медија у целину са којом корисник може да комуницира, односно да направите мултимедијалну презентацију која користи навигацију као средство комуникације са корисником. Интерактивност једна од врло значајних особина ваше презентације која ће се процењивати. Кретање кроз слајдове ваше презентације треба да одређује корисник презентације. Кретање се најлакше реализује помоћу линкова. Униформношћу у коришћењу и изгледу елемената навигације постижете да објекти навигације јасно и недвосмислено указују на своју функцију што надаље води лакоћи и једноставности коришћења ваше презентације. Битне одлике доброг дизајна и функционалности су такође и прегледност и организованост садржаја на слајдовима. Постојање интерактивних анимација и видеа само може да штети доброј презентацији, па поведите рачуна да ови елементи буду у сврси теме Ваше презентације и да тако оправдају своје постојање.

Контакт

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ И ПРИМЕНУ НАУКЕ, ТЕХНОЛОГИЈЕ И ИНФОРМАТИКЕ
Адреса:                      Булевар Ослобођења 39, 21000 Нови Сад
Тел:                            +381 (0)21 444 024
Тел/Факс:                  +381 (0)21 442 352
Контакт:                    Сандић Јован +381 (0)60 02 02 740
Email                          prezentacijeos@cnti.info

Нема коментара:

Google+